Gratis tips voor Word en sjablonen

Tip 11: Lettertypes in Microsoft Office Geplaatst op : 30-4-2014
lees meer

Tip 10: Opmaakstijl in huidig document wijzigen (WORD 2010) Geplaatst op : 20-1-2014
lees meer

Tip 9: Afbeelding positioneren Geplaatst op : 28-11-2013
lees meer

Tip 8: WORD document beveiligen (video) Geplaatst op : 15-11-2013
lees meer

Tip 7: Sneltoetsen voor dagelijks gebruik Geplaatst op : 11-10-2013
lees meer

Tip 6: Liggende en staande pagina's in een document Geplaatst op : 3-10-2013
lees meer

Tip 5: voor professionals - Rekenen met ContentControls Geplaatst op : 20-9-2013


'AANGEPASTE CODE
'Door: Berend Storm van www.SjabloonSpecialist.nl

Zie onder voor ORIGINELE CODE van Internet
'
'Deze code werkt voor een groep ContentControls die dezelfde Tag hebben
'In dit voorbeeld is dit "som"

Option Explicit
Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal cc As ContentControl, Cancel As Boolean)
Dim oCC As ContentControl
Dim tagNaam As String

''Handle OnExit event bug in Word 2007
' If Application.Version < "14.0" Then MAIN.SetDeveloperTabActive

Select Case cc.Tag
Case "som"
tagNaam = "som"
'Validate/format data entered in variable content control.
'Controleren of de ContentControl een getal bevat
If Trim(cc.Range.Text) <> "" And Not IsNumeric(cc.Range.Text) Then
Cancel = True
Beep
cc.Range.Select
Exit Sub
ElseIf Trim(cc.Range.Text) = "" Then
Else
'ContentControl opmaken
cc.Range.Text = FormatValue(cc.Range.Text)
End If

'Plaats de som in content control "Totaal".
Dim dblTotaal As Double
For Each oCC In ActiveDocument.SelectContentControlsByTag(tagNaam)
dblTotaal = dblTotaal + Val(oCC.Range.Text)
Next oCC

Set oCC = ActiveDocument.SelectContentControlsByTag("Totaal").Item(1)
With oCC
.LockContents = False
.Range.Text = CStr(dblTotaal)
.LockContents = True
End With
End Select
Set oCC = Nothing
lbl_Exit:
Exit Sub
End Sub

Function FormatValue(ByRef pStr As String) As String
'This function applies formatting to the numbers entered in the variable content controls _
and to the results of the mathematical operation functions.
If InStr(pStr, ".") > 0 Then
FormatValue = Format(pStr, "##,####,####,##0.0###########;(##,####,####,##0.0###########);0")
Else
FormatValue = Format(pStr, "##,###,###,###;(##,###,###,###);0")
End If
lbl_Exit:
Exit Function
End Function

ORIGINELE CODE van Internet
'Deze code moet iedere keer aangepast worden als er een extra rekenveld (ContentControl) bijkomt

Option Explicit
Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal CC As ContentControl, Cancel As Boolean)
Dim oCC As ContentControl
'Handle OnExit event bug in Word 2007
'If Application.Version < "14.0" Then MAIN.SetDeveloperTabActive
Select Case CC.Title
Case "A", "B", "C"
'Validate/format data entered in variable content control.
If Not IsNumeric(CC.Range.Text) Then
Cancel = True
Beep
CC.Range.Select
Exit Sub
Else
CC.Range.Text = FormatValue(CC.Range.Text)
End If
'Update content control contents.
Set oCC = ActiveDocument.SelectContentControlsByTitle("SUM=(A+B+C)").Item(1)
With oCC
.LockContents = False
.Range.Text = FormatValue(MathAdd(ActiveDocument.SelectContentControlsByTitle("A").Item(1).Range.Text,_
ActiveDocument.SelectContentControlsByTitle("B").Item(1).Range.Text,_
ActiveDocument.SelectContentControlsByTitle("C").Item(1).Range.Text))
.LockContents = True
End With
End Select
Set oCC = Nothing
lbl_E

sluit

Tip 4: Inhoudsopgave toevoegen Geplaatst op : 20-9-2013
lees meer

Tip 3: In- en uitzoomen Geplaatst op : 13-9-2013
lees meer

Tip 2: Kopiëren en plakken met het toetsenbord Geplaatst op : 27-8-2013
lees meer

Tip 1: Snel naar het bureaublad Geplaatst op : 25-7-2013
lees meer